Siin on COVID-19 turvaline

Visit Tallinn poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Sunlines laevaühistu peab kinni kõikidest Eesti Terviseameti soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhiseid, kuidas ennetada viiruste, sealhulgas COVID-19 levikut.
Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav laeva klienditeenindajate käest;
Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
Personalil ja reisijatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
On tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
Ettevõte osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Vaata lähemalt külastajatele mõeldud infolehte Tallinna turismiveebil

Sunlines – Sinu sõbralik laevaliin väikesaartele