merematus Merematus on loodusesõbralik ja ajaloolistele traditsioonidele tuginev kadunukese pikale väärikale teekonnale saatmine. Tuha puistamine merre on paljude meremeeste ja loodusega tihedalt seotud inimeste viimane soov.

Merematus on ilus ja väärtustav viis, kuidas oma lähedasele head teed öelda

Krematsioon on tänapäeval ilus ja üha enam väärtustatud matmisviis. Tuhastamine on ka traditsiooniliste matuseteenuste odavam alternatiiv, kuna sellega ei kaasne näiteks haua ülalpidamiskulusid. Mere ääres on alati võimalus rahuneda ja meeles pidada lahkunud lähedast.

Tuha puistamise talitusega merel austame endiseid meremehi, vaba maailmamerd ihkavaid hingesid või loodusesõpsu, kelle viimane soov on olnud tuha puistamine vetevoogudesse. Tihti tehakse seda suurte liinilaevade pardalt, kuid erineva taustaga kaasreisijate juuresoleku tõttu võib tekkida eetilisi probleeme.

Privaatne merereis on austus lahkunule ja ilus mälestus lähedastele.

tuha puistamine merre

Tuha merre heitmise tseremoonia

Vettematmised on teada juba esiajaloolisest ajast loodusrahvaste rituaalidena. Tänapäeval on kogu maailmas lahkunu tuha merre või mõnesse teise looduslikku veekokku puistamine saanud osaks nüüdisaegsest tuhastusmatusekombestikust, peamiseks põhjuseks lahkunu viimane soov.

Matused merel on sümboolne viis rändurihingega inimese saatmiseks avaratele maailmameredele lõpmatu vabaduse ja seikluste otsingule. Eesti rannikumerel on läänesuunaline hoovus, mis viib kadunukese tuha läbi Taani väinade suurde maailma.

Laeva kapten valib rahuliku koha soodsate tuule- ja hoovuse tingimustega. Tuha võib urnist merre puistada või uputada urn. Merematuse asupaigas on ilus tava heita merre lilli ja loodussõbralikest materjalidest pärgi.

Asukohad ja laevad

Eestis on võimalik merematuseid korraldada Tallinnas ja Tartus. Laevad on erineva suurusega. Saab valida väiksema aluse ainult kitsa perekondliku ringi jaoks kui ka suurema laeva kuni 200 külalisega tseremoonia korraldamiseks.

Hinnad

Optimaalne tuha puistamise tseremoonia merel kestab kokku 1.5 tundi, sisaldab väljasõitu sadamast viimase rännutee lähtekohta, tseremoonia, tagasireis. Soovi korral võib laeval veeta aega pikemalt, meenutada lahkunut ja organiseerida peielaud.

HINNAD

 

merematuse kaart

Mälestused

• Mälestuseks viimasest suurest reisist jääb merekaart, kus märgitud merematuse tseremoonia koordinaadid. Kaart on digitaalne, soovi korral publitseerime vajalikus formaadis ja koguses.
• Foto ja videosalvestused tseremooniast. Samuti pakume on-line tseremoonia ülekande võimalust.
 
 

Seadus. Kas kadunukese tuha tohib veekogusse visata?

Vastab Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja:
“Ükski seadus sellist tegevust ei keela ega anna selleks ka otseselt mingit luba. Seega tuleb siin käituda oma parema äranägemise järgi ja mõistuse piires. ”

Siiski tuleks arvestada, et ranna ääres selline talitus ei pruugi kaaskodanikele moraalsetel või eetilistel kaalutlustel meeldida. Seetõttu tuleks tuha merre puistamisel valida paadiga merele minek, kus on tagatud privaatsus.

Soovitused

Urni valik

Paljud inimesed puistavad tuha urnist vette. Sellisel juhul ei ole tarvis spetsiaalset urni, sobib krematooriumist pakutud urn. Vajalik tähele panna, et urn peab olema avatav.

Kui soovite urni uputada, tuleb valida loodussõbralikust materjalist või vees lahustuv urn.

Matusetalitus

Merematus võib toimuda väga tagasihoidlikult ainult lähedaste pereliikmete ringis, tseremoniaalse matusetalitusena või kaugelt saadetud tuha merre matmisena ilma omaste kohalviimiseta, millest laeva meeskond teeb foto- ja videojäädvustuse.

Mõttetera

Kui Sa kasvad üles mere ääres, siis Sa veedad palju aega silmapiiril laiuvat horisonti vaadates. Sa ootad põnevusega, mida lained võivad tuua – ja kuhu meri võib Sind viia. Kuni Sa ühel päeval avastad, et oled elanud terve elu kahe koha vahel, saabumispaiga ja lahkumiskoha vahel.
kirjanik Andrew O’Hagan

Vaata lisaks:

• Laevad ja asukohad …
• Merematus.ee